parca basina ucret

  1. ?.
    türkiye istatistik kurumu yeni alacağı 20000 geçici personel için parça başına ücret modelini uygulayacak, nasıl?

    Parça başı ücret verilmesi halinde; yerleşim yerinin özellikleri dikkate alınarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bilgi formu derleyenlere form başına en fazla 1 YTL, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bilgi formu veri girişi yapanlara form başına en fazla 0,50 YTL olmak ve günlük en fazla 30 YTL’yi aşmamak üzere,
    brüt ücret ödenecektir.
    0 ... baravi
entry'i yoruma kapat
  1. henüz yorum girilmemiş.