1. .
    önceden hazırlanmış bir formu, takip edecek bir ucu bulunan ve hazırlanmış formu iş parçasına işleyen tezgah.

    asıl olarak talaş kaldıran bir tezhahtır. fakat endüstride özel uygulamalar için yapılmış bir çok çeşidi mevcuttur.
    1 ... pilotmont