1. 1.
    As romanın hikaye halidir.
    ... trinitrotoluen