1. 1.
    ingilizcesi authoritarian democracy olan, özellikle 90'lardan itibaren etkili olan yönetim şekli. Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarının üçüncü dönemiyle birlikte uyguladığı baskıcı politikalar otoriter demokrasi tanımına cuk diye oturuyor. Aslında Amerika'da check and balance mekanizması güçlü olmasa Trump da pekala otoriter demokrasiye geçişin temsilcisi olacak karakterdedir. Ama dünyada otoriter demokrasinin beşiği Putin Rusya'sıdır. Otoriter demokrasilerde iktidardaki lider sandığa çok önem verir, hatta sandık fetişizmi vardır bile denebilir. Zira yargıyı ve yasamayı tamamen kendisine bağlayıp, medyayı ele geçirdikten ve seçimlerde hile de dahil her tür gayrı meşru yöntemlere başvurulduğu için seçimleri kaybetmesi bayağı zordur.
    6 ... bonpourlorient