1. 1.
  eski yunanda tiranlığa karşı geliştirilmiş tuhaf mekanizma. halk içinde sevilen sayılan bi abimizin ileride halkın desteğini arkasına alıp, otoriteye karşı yönetimi ele geçirme arzusu ve akabinde türlü densizliklerinin önlenmesi adına değişik bir çalışma; olmamış, beğenmedim. adamı sırf seviliyor diye sürgün etmekle, otoritenin ürkekliğinden mütevvellit ne denli kırılgan olduğunun, devrilebilir olduğu fikrinin çıkarılabileceğini, dahası zaten sevimsiz egemenliğini iyice suratsız, meymenetsiz kılacağını düşünseymiş keşke ihtiyar heyheti; kaldı ki otoriteyi muhafaza etmek adına girişilen bu eylem hattı zatında tiranlığa örnek teşkil eder bir hareket. cık olmamış, beğenmedim; yanlardan biraz daha alıver abi.
  1 ... darthw
 2. 2.
  Diğer adı ile ostraka.
  Çanak çömlek mahkemesi olarak geçer.
  6000 kişiden oluşur. Üyeler oylarını kırık çömlek parçaları ile kullandığı için bu ismi almıştır.
  5 ... cilekli sakiz
 3. 3.
  Çanak Çömlek Mahkemesi olarak da bilinir. Atina'da demokratik rejimin kurucusu olarak kabul edilen Kleisthenes, ayrıca demokratik rejimin tiranlarca kesintiye uğratılmaması için Halk Meclisi'ne yetki vererek, onun yılda bir kez "Çanak Çömlek Mahkemesi" (ostrakophria) olarak çalışmasına olanak sağlamıştır. Böylece yurttaşlar, aralarında tiranlığa heveslenen kişilerin adlarını çanak çömlek parçaları (ostrakon'lar) üzerine kazıyarak o kişinin deşifre olmasını sağlıyorlardı. Ostrakismos denilen bu uygulamada, kuşkulu kişinin adı yeter çoğunluk olan 6000 yurttaşın büyük çoğunluğu tarafından yazılmış ise, o kişi herhangi bir varlık ve onur kaybına uğramaksızın 10 yıl için kent dışına sürülüyor; başkaca bir ceza verilmiyordu. Atinalı devlet adamı ve komutanlarından Themistokles, Kimon ve Alkibiades de bu mahkeme kararı ile Atina dışına sürgüne gönderilmişti. Atina agorası ve Kerameikos kazılarında çok sayıda ostrakon (çoğulu ostraka) bulunmuştur.

  Perikles, Kimon, Aristeides isimlerini taşıyan çanak çömlek parçaları; ostrakismos
  2 ... architectus