1. 1.
    herediter sferositoz ve thalesemi hastalıkları tanısında kullanılan bir testtir . test temel olarak % 0,9 luk izotonik çözeltisi (nacl) ve saf su nun kullanıldığı dilüsyon tekniğine dayanır . bu teknik sonunda hasta kanı 540 nm dalga boyunda spektrofotometrede tesbit edilerek % hemoliz ve % nacı konsantrasyonu arasında bir grafik çizilir .eger % 50 üzerinde ise osmotik frajilite artmış tanı ise herediter sferositoz olarak konmuştur , egri tam tersi % 50 altında kalmışsa bu durumda tanı thalesemidir ve en kısa açıklama bu test ; eritrositlerin saf suya karşı olan direncini ölçen testtir .
    1 ... no promise