1. 1.
  Osmanlı padişahlarının ikincisi.

  Saltanatı: 1326-1360
  Babası: Osman Bey - Annesi: Mal Hatun
  Doğumu: 1281 Vefatı: 1360

  Sultan Osman Gazi'nin oğlu olup, dedesi Ertuğrul Gazi'nin vefat ettiği 1281 senesinde Söğüt'te doğdu. Küçük yaştan itibaren tam bir disiplin ve intizam ile istikbalin beyi olacak şekilde yetiştirildi. Şeyh Edebali ve Dursun Fakih gibi alimlerden ilim öğrenip, feyz aldı. Gençliğinden itibaren Bizans tekfurlarıyla olan gazalara katıldı. Kumandanlık ve devlet idaresi konularında bilgi ve tecrübe kazandı. Babasının yaşlılığı dolayısıyla 1324'ten itibaren devlet idaresinin başına geçti. Osman Gazi, onu Bursa'nın fethiyle görevlendirdi.

  Orhan Bey'in 1326'da Bursa'yı fethi sırasında Osman Gazi vefat etti. Babasının naşını Bursa'da Gümüşlü Kümbet'e naklettikten sonra Osmanlı Devleti'nin ikinci sultanı olarak tahta geçti ve devlet merkezini Yenişehir'den Bursa'ya nakletti.

  Bundan sonra fetih ve gaza hareketlerine hız veren Orhan Gazi, 1329'da Bizans kuvvetlerini Pelakanon'da ağır bir yenilgiye uğrattıktan sonra 1330'da iznik'i aldı. Devletin geçici merkezi haline getirilen iznik şehri imar edilerek, islamî eserlerle süslendi. Orhan Gazi, iznik'in en büyük kilisesini camiye çevirerek burada Cuma namazı kıldı.

  Fetih hareketlerine devam eden Orhan Gazi, 1331'de Taraklı, Mudurnu ve Göynük kasabalarını, 1333'de Gemlik, 1336'da Kirmastı, Mihaliç ve Ulubat kasabalarını zaptetti. 1337'de izmit'in fethi ile Kocaeli yarımadasının tamamı Osmanlıların eline geçti.

  1353'te Bizans'taki iç karışıklıklardan faydalanan Orhan Gazi, Gelibolu'da Çimbe kalesine sahip oldu. Bu, Osmanlıların Rumeli'ye geçerek bölgeyi tanımaları ve gelecekteki fetihleri bakımından önemli rol oynadı. Nitekim oğlu Süleyman Paşa'yı Rumeli'deki kuvvetlerin başına tayin eden Orhan Gazi, Bolayır'dan Tekirdağ'a kadar olan bölgeyi fethettirdi.

  Diğer taraftan Anadolu'da da birliği sağlama çalışmalarına hız veren Orhan Gazi; Karesioğullarından 1345'te Balıkesir'i, 1350'de ise Bergama ve Edremit'i, Eretna beyliğinden de 1354'te Ankara'yı aldı.

  Orhan Gazi, büyük oğlu Süleyman Paşa'nın 1359'da bir av sırasında attan düşerek vefat etmesi üzerine üzüntüsünden hastalandı ve 1360 yılında vefat etti. Bursa'daki Gümüşlü Kümbet'e defnedildi. Yerine oğlu I. Murat geçti.

  Şahsiyeti nesillere örnek mahiyette olan Orhan Gazi, halim-selim olup, son derece merhametliydi. Kolay kızmaz, kızınca da belli etmezdi. Askerlerini ve tebeasını kendisinden fazla korurdu. Çok adildi. "Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa geciken adalet zulümdür." buyururdu. Orhan Gazi'nin islam ahlakına hayran olup, adaletine gıpta eden hıristiyanlar kendi soyundan ve dininden hanedanların yerine, Osmanlı idaresini tercih ederlerdi.

  Orhan Gazi devrinde fethedilen beldeler ilmî, mimarî ve sosyal tesislerle süslendi. iznik fethedilince, manastırını medreseye çevirterek ilk Osmanlı medresesini kurdu. Yine iznik'te yaptırdığı imaretin açılışında kendi eliyle fakirlere ve gazilere aş dağıttı. Ahalisinden müslim ve gayr-i müslim hiç kimsenin aç kalmamasına gayret etti.

  Cihattan vazgeçmez ve emri altındakileri devamlı Allahü tealanın dinini yaymaya teşvik ederdi. Oğlu Murat Gazi'ye "Oğul! Cennet mekan babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah'ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı'ya iki kıta üzerine hükmetmek yetmez. Zira i'la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi şerifini yüceltmek, islamiyet'i yaymak) azmi iki kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir." diyerek son vasiyetini yapmıştır.
  2 ... feylule
 2. 2.
  osman bey'in oğlu, ikinci padişahtır. osmanlı devletini ilk gümüş parayla tanıstıran padişahtır.
  ... ciko baggio
 3. 3.
  Osman beyin oğludur.Osmanlının ikinci padişahıdır.36 yıl padişahlık yapmıştır.Babasının en büyük isteği olan fakat gerçekleştiremedigi bursanın fethini orhan bey gerçekleştirmiştir.rumeliye geçişin babası olarak bilinir ki;orhan bey osmanlıya balkanların ve avrupanın kapılarını açmıştır;kantakuzenden ilk önce ödünç olarak aldıgı çimpe kalesini daha sonra üs haline getirerek.maltepe savaşında iznik ve kocaeli yarımadasını almıştır.karesioğulları beyliğini topraklarına katarak osmanlıda türk siyasi birliginin ilk adımlarını atmıştır.kadı burhanettin beyliğinden ankarayı almıştır.divan-ı humayun'u kurmuştur.kadılık teşkilatı ve vezirlik makamını oluşturmuştur.yaya ve müsellem adında ilk osmanlı düzenli ordusunu kurmuştur.karamürselde ilk osmanlı tersanesi kuruldu.iznikte ilk osmanlı medresesi oluşturuldu.subaşılık(emniyet teşkilatı) makamını kurdu.kısacası orhan bey;osmanlı tarihinin önemli yapıtaşlarından biridir...
  ... kendi yorumunu begenen adam
 4. 4.
  delikanlı bir padişahtır. yavuz sultan selim gibi cani değildir ya da kanuni sultan süleyman gibi götü başı ayrı oynamaz.
  4 -4 ... david the morbid
 5. 5.
  Osman Gazi'nin oğludur. Askeri eğitimini son derece tecrübeli ve ünlü komutanlardan almıştır. Akça Koca, Abdurrahman Gazi, Köse Mihal ve Konur Alp gibi komutanlarla birlikte sayısız yerler fethetmiştir.
  ... luca brasi
 6. 6.
  Kurmuş olduğu yaya ve müsellem ordularının dün kpss önlisans sınavına soru olduğu,osmanlı devletinin kurucusu osman bey'in oğludur.Gurur duydurandır.Rahmetle anıyoruz.
  ... jastroy
 7. 7.
  kocasının adı orhan olan kişinin kocasına saygı çerçevesinde sesleniş şekli.
  1 ... irishstorm
 8. 8.
  tekfur kızı nilüferle evlenmiştir. 2. osmanlı padişahı ve orhan adlı tek padişahtır. hayatı için devlet ana adlı kitap okunabilir.

  orhan bey
  2 ... bez bebek
 9. 9.
  kendisi osmanlı'nın ilk sarayını yaptırmıştır.

  diğer bir özelliği ise, diğer osmanlı padişahlarına göre kıyaslarsak, kardeşiyle arasının iyi olmasıdır. kardeşi alaaddin bey onun hükümranlığını tanımış ve vezirliğini yapmıştır.
  2 ... son samuray yandim ali
 10. 10.
  kendisine "bey" denilen son padişahtır. birisi fatih sultan mehmet'e "fatih bey" dese oracıkta kellesi giderdi herhalde.
  ... yirmibirinci yuzyil tilkisi