bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Kayı: kaya gibi sağlam. (osmanlı devletinin kurucuları)
  Bayat: devletli ve nimetli.
  Alaevli(Alkaevli):her yerde yürürler, muvaffak olurlar.
  Karaevli:evleri kara.

  Yazır: bir çok yurt onundur.
  Düğer:toplanmak için bir yere gelirler.
  Dodurga:mülk tutmak ve elde etmek.
  Yaparlı.

  Avşar:çevik ve ava hevesli.
  Kızık:güçlü, düzene sokmada ciddi.
  Beğdili: bey sözü gibi azizdir.
  Karkın:büyük aş verici ve doyurucu.

  Bayındır:her zaman zengin ve nimetli.
  Beçene:iyi çalışır.
  Çavuldur:namuslu ve uzaklara adı yayılan.
  Çepni:nerede yağı görse hemen elde eder.

  Salur:sal, ur sözünden gelip nereye varsa kılıç ve çomağı üstün gelir demektir.
  Eymür:sayısız evli ve zengin.
  Alayuntlu:kısrakları ala ve ey atlı.
  Üregir:her zaman iyilik edici ve faydalı.

  Iğdir:iyilik, bütünlük, yiğitlik.
  Büğdüz:herkese hürmet eden manasında
  Yıva: mertebesi hepsinden üstün.
  Kınık:her yerde herkesten aziz.
  3 -1 ... kara hilal
 2. 2.
  osmanli devletinin ortaya çıkış sebebidir.
  -1 ... karpuzkabugu
 3. 3.
  24 tanedir. boz-oklar ve üç-oklar olmak üzere iki ye ayrılırlar. bunlarda kendilendi aralarında ayrılır.

  boz-oklar:

  gün-han oğulları, ohgunu(sembolü): şahin ; kayı, bayat, elkaevli, kara-evli,

  ay-han oğulları, ohgunu(sembolü): kartal ; yazır(yazar), döğer(düğer), dodurga, yaperli,

  yıldız-han oğulları, ohgunu(sembolü): tavşancıl ; avşar, kızık, bag-dil, kargın(kargı).

  üç-oklar:

  gök-han oğulları, ohgunu(sembolü): sungur k. ; bayındır, baçenek(bicene), çavuldur, çepni,

  dağ-han oğulları, ohgunu(sembolü): uç(kuşu) ; salur, eymür, alayundlu, üregir(yüregir),

  deniz-han oğulları, ohgunu(sembolü): çakır(kuşu) ; iğdir, bunduz, yıva(yuva), kınık.
  1 -1 ... gigantic
 4. 4.
  bozoklar ın ilk grubunun şahin i (buted), ikincisi bozkır kartalı (bkz: aquilla rapax), üçüncüsü ise o asırlarda tavşancıl olarak adlandırılan şah kartal'ını (bkz: aquilla heliaca) seçtiklerini görmekteyiz.

  üç oklar'ın seçtikleri ilk grubun sungur (doğan kuşu yada (bkz: fulci rusticolus)) ikincisi çakıe (büyük atmaca yada (bkz: acciditex gentilus)) diğer grubun uç adı verilern (delice doğan kuşu yada (bkz: falco subbutco)) yu kendilerine ongu saymışlardı.

  garip olan bu kuşların anlaşıldığı gibi bir kısmının kartalgiller'den diğerlerinin ise doğangiller familyas'ından olduğunu görürüz. bütün bunlardan özetlenerek anlaşılacak olan şudur: oğuz boyları sistematik biçimde sadece falconi formes takımı kuşlarla temsil edilmişlerdir. *
  2 ... gigantic
 5. 5.
  (bkz: oguzların tiki boyu)
  -1 ... free zone