1. 1.
  bir tür yeni düşünce akımlarından olan objektivizmi benimsemiş ve değerlendirme mekanizmasına yerleştirmiş kişi. esasen insanların çoğu zaman vehim(sanı) yoluyla değerlendirme yaptıklarını düşünürsek, bizi gerçekçi olmaya teşvik eden objektivizm son derece önemli bir bakış açısı kazandırır. soru sormayı ve gerçeği araştırmayı hayat amacı edinmeyi gerektirir. zira gerçek bir tanedir ve hiçbir zaman değişmeyecek kanunları vardır. insanın duygularını ve değer yargılarını sahip olduğu dünya görüşü belirler. kısacası kendimize ve hayata yeterince objektif olabilirsek anlarız ki; hayat her zaman haklıdır.
  3 ... dualite
 2. 2.
  (bkz: objektivizm)
  2 ... dabaddah
 3. 3.
  nesnelci, nesnellik yanlısı, nesnelliği savunan kimse.
  ... olivera tanzi