1. 1.
    "şimdi, artık ...olduğuna göre" gibi bir anlama gelen bağlaçtır. genelde simple present tense veya present perfect tense ile kullanılır.
    2 ... nil nil nil