1. 1.
  Bir şeyin sayılabilen,ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu,kemiyet,miktar.
  1 ... italiano
 2. 2.
  çokluk yada miktar ile ifade edilebilen
  1 ... mask
 3. 3.
  (bkz: kemmiyet)
  1 ... evvesa
 4. 4.
  (bkz: nitelik)
  1 ... ditty
 5. 5.
  Nesnenin ölçme konusu olan yanı...Nicelikle nitelik bağımlıdırlar, birbirlerine dönüşürler, ayrıştırılamazlar. Sadece nicel ya da sadece nitel olan hiçbir şey yoktur. Soyut kavramlar bile bu bağlantıdan koparılamazlar.
  Her nesne ve olay, belli bir nitelik ile belli bir niceliğin birleşimidir.Bu birleşimin bozulması o nesne ya da olayı başka bir olaya ya da nesneye dönüştürür. Bir şeyin neyse öyle kalması için niteliksel yanının niceliksel yanıyla belli bir oranda birleşmiş, dengeye girmiş olması gerekir. Denge bozulursa o nesne başka bir nesne olur. Fakat bir nesnenin nitelik değiştirmesi için az da olsa bir nicelik değişimi gereklidir. Nicelik değişimi olmaksızın nitelik değişmesi mümkün değildir.Nicelikle niteliğin bağımlı birliğinde temel olan niteliktir, çünkü bir nesne ya da olayın az ya da çok sürekli bir biçimi vardır ve niceliksel olarak değişirken bu niteliksel varlık biçimini belli bir sınıra kadar sürdürür. Niteliğin değişmesi için niceliğin değişmesi zorunludur. , ama her nicelik değişimi nitelik değişimini gerektirmez. Örneğin 1-99 ısı dereceleri arasında su niteliğinde olan iki hidrojenle, bir oksijen, 0 derecede buz niteliğinde ve 100 derecede de gaz niteliğindedir. Her nitelik değişimi yeni nicelik değişimlerine yol açar.
  ... demester
 6. 6.
  bir nesne, olgu ve ilişkiyi özgün kılan sıfatlar, ayırt edici özellikler. Kalite..
  ---
  bir şeyin nasıl olduğunun belirtildiği durum.
  1 ... hogir
 7. 7.
  sayısal anlam. insan ilişkilerinde çok ilginç sonuçlar bulmama sebebiyet vermiş bir kavramdır. örneğin 500 kadınla/erkekle yattım diyen bir insan düşünün. bu adam veya kadının derdinin dolaştığı tenlerin niteliği veya nitelikli tenlerden aldığı haz olmadığı çok açık. hülasa, nicelik peşinde koşanların, niteliklerinden ödün vermek zorunda kaldıkları ve bu ödünleri verdikçe başkalarının, niteliksiz insan niceliği istatistiklerine konu olduğunu unutmaları çok ilginçtir.
  2 ... nefsi levvamede titreyen zahid
 8. 8.
  (bkz: batın)
  * * * *
  ... turrican
 9. 9.
  bir şey ya da olguyu analitik ve rasyonel yollarla sıfatlandırmaktır.
  ... elevation
 10. 10.
  kendiliğinden bölümlenmesi gereken parçacık. bütünü biraraya getiren hassasiyet.
  bu, ya bitişik, ya ayrı olur. çünkü parçaların her biri bir parçanın sonudur ve bu parçanın başı olacak şekilde bir uca ortak olması gerekir ki, bu aynı zamanda bitişik bir kemmiyet olur. yada ortak olmayacaktır. o zamanda, bu ayrı bir kemmiyettir. bitişik kemmiyet, parçaları varlıkta toplanandır ve bu çizgi, yüzey gibi bölümlenir. yada kendisi bakımından yerleşmiş bir şey değildir. mesela zaman gibi... ayrı kemmiyet yirmi, otuz ve kırk gibi sayılır.

  kardeşi için; (bkz: keyfiyet)
  2 ... turrican