1. 1.
    saygısızca konuşma yapan kişiler için söylenesi fevkalade sözcük grubudur. bunun yanında başka manalar çıkarmak yersizdir.
    ... mees