1. 1.
    mitolojide gizli yapılan dua, ibadet demektir.
    ... mystic queen
  2. 2.
    Açık olmayan gizli yapılan tapınmaya bu ad verilir.
    1 ... thoth