1. 1.
  bir menfaatin yerine getirilmemesi nedeni ile elde edilmemiş olması durumundaki, sözleşmenin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan zarardır. kar mahrumiyeti de müspet zarardandır.
  müspet zarar hesabı için 2 yöntem vardır:

  1-somut yönteM:

  bir ticari satımda satıcı temerrüte düştüğünde , alıcı dürüstlük kurallarına uygun olarak iyiniyetle bir ikame alımı yapmışsa, söz konusu ikame alımındaki satış bedeli ile ifa edilmeyen satış bedeli arasındaki fark.

  2-soyut yöntem:

  ikame olunan şey borsada kayıtlı ise veya cari fiyatı varsa o söz konusu ödenmeyen satış bedeli ile teslim günündeki bedel arasındaki fark.
  #2267000 :)