1. 1.
  "denetleme" anlamına gelir. arapça bir sözcüktür.
  1 ... vernon sullivan
 2. 2.
  tasavvufi olarak tanrıdan başka her şeyi gönülden çıkarmak ve sadece tanrıyı düşünmektir.
  1 ... mashadov
 3. 3.
  tasavvufi olarak Allah' tan başka her şeyi gönülden çıkarmak ve sadece Allah' ı düşünmektir.
  -1 ... fatih demir
 4. 4.
  türkçesi : kontrol
  şaka lan.
  ... vigilante8
 5. 5.
  denetleme, gözetleme, kontrol etme
  ... kirik testi
 6. 6.
  ordularda savaş pozisyonundan sonra yapılan son kontrol.
  ... aeneskral
 7. 7.
  denetleme anlamına gelen arapça sözcük. tdk'da "Tanrı'ya bağlanarak çile doldurma" olarak geçse de tasavvufta içe dönüş, dünyevi hali terk ederek ibadet etmek anlamında kullanılır. zira tasavvuf sabrı tavsiye etse bile çile güzellemesi yapmaz. muhyiddin ibni arabi marifet ve hikmet isimli eserinde murakabeden bahsederken "rakīb kelimesinin Allah’ın bir ismi olduğunu ancak insanların bu ismin hassalarından istidatları nisbetinde pay aldıklarını söyler. Allah bütün âlemleri rakīb ismiyle denetler ve eşya bu sayede varlığını korur ve sürdürür. Allah, insanları bu ismiyle doğrudan denetlediği gibi rakīb ve atîd (Kāf 50/18) adlı melekler vasıtasıyla da denetler. “Allah’ın gördüğünü bilmiyor mu?” (el-Alak 96/14) meâlindeki âyette hayâ murakabesine işaret edildiğini söyleyen ibnü’l-Arabî, insanın iç âleminde tecelli eden Allah’ın âyetlerini temaşa etmesine (ez-Zâriyât 51/21) “kalbin murakabesi” adını verir (el-Fütûĥât, II, 275-280)."
  6 ... kalbin murakabesi