bugün

Birçok tanrıların var olduğuna inanmakla birlikte bu tanrıların her birinin sadece kendisine tapan kişilere karşı güçlü olduklarını öne sürer.
civ 3 te ilk bulunası teknolojilerden.
tektanrıcılık.
tek bir tanrıya inanma. günümüzde semavi dinlerin içinde bulunduğu öge.
Tanrı kavramı hakkındaki inanç ve öğretiler'den biri.
tek tanrı inancı anlamına gelen bir izm.
"çok canlıcılık" yani animizm felsefesine dayanır. sayısız "eloah" içinden sadece bir tekine inanmak öngörülür. allahtan başka tapılacak ilah yoktur deyişi de, buradan ileri geliyor. tek tanrı doğanın her yanında bulunan çok tanrılar içerisinden tapılacak nitelikte tek olandır. bu yüzden birtaneciktir. burada bahsedilen ruh deyişi, idealizmin doğuşuna yıllar sonra hegelin ele aldıgı formaliteye sokuluşunda rol oynayacaktır. hatta insanlık dini yaratmak isteyen augoste comte bile bu eloaha varır. idealizm varlık ve ruh gibi yahudilikten aldıgı bu kavramlarla bilimin karşısına dikilmiştir.
allah, diğer tanrılar arasından sıyrılıp sivrildiği için inanılır halde. musa kavmini mısırdan kaçırdıktan sonra, bir çalılıkla konuşmuştur. o çalılık; allahtır, yahovadır.
ibrahim peygamberin dinidir.
insanın, doğada ve toplumda, ilk veya değişmez sebebi araştırmasına yol açan tarihsel şartların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek tanrı düşüncesine varmasıdır.
Dinin geçirdiği en radikal değişim. Politeist dünyanın tek tanrıya indirgenmesi.
monoteizm, tek bir tanrının varlığına ya da tanrının birliğine duyulan inanç olarak tanımlanır. Monoteizm sözcüğü, etimolojik açıdan, Yunanca mono (tek) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.