bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Her nesnenin bir ruhsal varlık veya ruh tarafından yönetildiğini kabul eden öğretidir.
  4 ... martyns
 2. 2.
  doğada insan ruhuna benzer başka ruhların da bulunduğuna inanmak.
  2 -1 ... hasnicktir
 3. 3.
  tabiatta olan her şeyin,bilinçli bir yaşayış tarzının olduğunu ileri süren doktrin.''yahova'nın sesi'' buna bir örnektir.
  2 ... postmortem
 4. 4.
  Psikolojik olaylarda olduğu gibi hayatla ilgili olayları da düşünen bir ruhun yönettiğine inanan sistem.
  2 ... lilith
 5. 5.
  ayni zamanda nesnesel eylemlerdeki sonuclarin bir nedeni olduguna isaret eden biraz da sezgisel olgu.tartismali tabi..
  ... glosoli
 6. 6.
  animizme göre ruh sadece insanda değil, canlı cansız her varlıktadır. insanın ruhu bedenine veya bedenin belli parçalarına bağlıdır. başkaları tarafından çalınabilir, yenebilir veya onarılabilinir. bu, kişinin saçıyla, gölgesiyle, tükürüğüyle, resmiyle olabilir. can bedeni terkettiğinde kişi ölür ama ruhu hala bedendedir. bu ruh hala yaşıyor olanlara zarar vermesin diye ölenlerin ardından yas tutulur. ölenler ölüler dünyasında yaşamaya devam ederler.
  1 ... nobrankisi
 7. 7.
  (bkz: canlicilik)
  ... lionheart
 8. 8.
  çocukların yaşayan ve yaşamayan nesneler arasında ayırım yapamamasıdır. bu durum ben merkezliliğin bir yansımasıdır. kendisi, düşünen yiyen ve yaşayan bir varlık olduğu için çevresindeki tüm varlıkların onun gibi olduğunu düşünmektedir.
  ... cadu
 9. 9.
  ruh un sadece insanlarda olmadığını, doğada insan ruhuna benzeyen ruhlar olduğunu, hatta cansız varlıkların dahi ruhu olduğunu kabul eden bakış açısıdır.
  ... fashiondesigner
 10. 10.
  Psikolojik olaylarda olduğu gibi hayatla ilgili olayları da düşünen bir ruhun yönettiğine inanan sistem (Stahl doktrini). Stahl'ın animizmi hem mekanizme hem de vitalizme karşıdır; mekanizm, hayat olaylarını yalnız fizik-kimya olgularından ibaret sayar; vitalizm ise hayat olaylarını, yarı maddi yarı manevi olan, hem fizik-kimya olaylarından, hem de düşünen ruhtan ayrı bir hayat ilkesiyle açıklar. Şuur ve bitkisel hayat gibi iki ayrı ilkeyi varsayan vitalistlerin çifte dinamizminin (düodinamizm) aksine, animistler hem hayatla ilgili olayları, hem de psikolojik olayları tek bir sebebe, düşünen veya "akıllı" bir ruha bağlarlar.(Canlıcılık)
  ... leggare