bugün

G. Kellner'e göre 4 unsuru destekleyen, modernite yolunda azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin izlediği süreç. Bu 4 unsur:
Siyasal Açıdan: Katılımcı demokrasi ve karar vericiye ortak halk kitlesi unsuru,
Kültürel Açıdan: Laik ve Ulusçu ideolojiyi savunan bir kültür unsuru,
Ekonomik Açıdan: teknolojik seviyesi yüksek, teknolojiye açık, çağın ekonomi ilkeleri ile uyuşan, uzmanlık alanlarına göre işbölümü yapılmış olması unsuru,
Sosyal Açıdan: geleneksel otoritenin gerileyip, okuryazarlığın ve kentleşmenin artması unsuru.

bu gibi süreçlerden geçiyor olan bir devlet, modernleşmeye süreci içindedir demek oluyormuş. Tabi bu yoruma ve üzerine hangi modernleşme sorusuna açık bir tanımlamadır.
edit: sonuçta bu öznel bir tanımlamadır. ayar verecek arkadaşların beni değil, kellner'i muhatab almasına da özenle dikkat etmelerini telkin ederim.
(bkz: modernize)
modernleşmek, modernleşme üzerine kıstaslar sunarak; kısa sürede değişebilirliliğe sahip fikirlere kendince lokal reçeteler sunmak değildir. siyasi açıdan katılımcı demokrasi dediğin şey 6 ayda bir seçim gerektirir, çünkü oy makinası birey 6 ay sonra fikir değiştirebiliyor. "geleneksel otoritenin gerilemesi" diye bir şey sözkonusu olamaz. geleneksel olan tek başına nedensiz çekip gitmemek konusundaki ısrarı sebebiyle gelenekseldir. bu ısrarın dayanak noktası da az önce bahsi geçen sandık başı kahramanlarıdır. diğer şıkları kaale bile almıyorum. kellner'e selam ederim.
türkiye'nin çağdaş uygarlığa ulaşmak için batıyı taklit etmesi ama becerememesi sonucunda bir senkronkayması oluşması.
türkiye'de dar kot veya mini etek giymek, takım elbise giymek, saçları uzatmak, kulaklara küpe takmak, kadınlarla yan yana kolkola yürümek, apartmanda oturmak, sinemaya gitmek, yeni tanıştığınızla yatmak, dekolte elbise giymek, sabah koşusuna çıkmak, saçları açmak, millleti rahatsız edecek şekilde araba teybini açmak, konuşurken argo veya yabancı kelime kullanmak, bara veya diskoya gitmek, içki içmek, eşini aldatmak(imam nikahıyla yaşarsan gerici olursun), sakalı kazıtmak, karşıdakini aşağılamak vb. şeyleri yapmak modernleşmek için yeterlidir.

kimsenin ilgisini çekmeyen bilim veya kültürel faaliyetlerde bulunursan inek olursun ancak.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.