1. .
  -her yazara senede bir gün moderatörlük hakkı!!
  -durumu iyi olmayan yazarlara aylık istihkak entry torbası
  -sözlüğe bkz köprüleri, oyun bölümleri, entry bahçeleri
  -her oy verene ayar sigortası, pekiyi ikramiyesi
  oyunuzu bana verin!

  şeklinde gerçekleşebilecek heyecanla beklenen girişim.
  1 ... devedikeni