bugün

çevirisi gökhan yavuz demir'e ait ithaki yayınlarından çıkmış Claude Levi-Strauss eseri.

- dil-anlam ilişkisi,
- felsefe, bilim dili ve mit ilişkisi,
- antropoloji - felsefe ilişkisi,
- mitlerin bilime, bilimin mitleri anlamaya etkisi,
- mit ve tarih ayrımı
- müzik - mit ilişkisi gibi ana başlıklar altında toplayabileceğimiz konular üzerine straussun yapısalcı bakış açısıyla aktardığı görüşleri yeralıyor.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.