1. 1.
    alfa glukozidaz enzimini inhibe ederek şeker emilimini azaltan oral antidiyabetiktir.
    1 ... drygt