1. 1.
    Matematiğin ve benzer biçimsel sistemlerin yapısı ve biçimsel özellikleri ile ilgilenen, diğer matematik teorileri hakkında matematiksel teoriler olan metateoriler üreten çalışma alanı. yani matematiksel kanıtların nasıl yaratıldığı, yaratım sırasında kullanılan aksiyomların doğruluğu hakkındaki düşünceleri kapsayan bir disiplindir.

    ilgili olarak:

    (bkz: eksiklik teoremi)
    (bkz: hilbert programı)
    ... j mistyy