1. .
    Bir merdivenin çıkış çizgisinin eğimidir.
    ... expert16