1. 1.
    kendini masturbasyona adamış kişidir.
    ... maskelibalo