1. 1.
    masonluk ile bağıntılı.
    ... veritaserum