1. 1.
  Belli bir dönemdeki ekonomik etkinlik düzeyini belirleyen ve ekonomik büyüklükler arasındaki ilişkileri açıklayan ekonomi dalı..
  1 ... theblu
 2. 2.
  ekonomi biliminin, toplam tüketim, toplam üretim, toplam tasarruf, toplam yatırım, toplam gelir ve istihdam gibi toplam büyüklüklerini inceleyen ve bunlar ile ilgili çözümleme ve çıkarımlar yapan alt dalıdır. mikroekonomiden farklı olarak, ekonomiyi bir bütün olarak ele alarak, makro denge çözümlemeleri üzerinde çalışır.
  konusuna işsizlik, konjonktürel büyüme, gelir dağlılımı ve enflasyon girmektedir.
  1 ... thexecutive
 3. 3.
  Ekonomi biliminin, toplam tüketim, toplam üretim, toplam tasarruf, toplam yatırım, toplam gelir (milli gelir) ve istihdam gibi toplam büyüklüklerini inceleyen ve bunlar ile ilgili çözümleme ve çıkarımlar yapan alt dalı.

  bütüncü ekonomi.
  ... linka
 4. 4.
  (bkz: turbokapitalizm)
  1 ... la paz
 5. 5.
  Mikroekonomiden farklı olarak, ekonomiyi bir bütün olarak ele alarak, makro denge çözümlemeleri üzerinde çalışır. işsizlik, enflasyon, toplam üretim ve tüketim, gelir dağılımı makroekonominin ana konuları olarak sayılabilir. Kurucusu John Maynard Keynes'dir.
  1 ... karisik kurusuk isler mudiresi
 6. 6.
  Kuantum modelleriyle çalışmanın zorunlu hale geldiği sistem.

  Dünya ekonomilerine baktığında faiz oranlarından tut, yabanccı yatırımlara, kişi başı gelirden tut, hayat kalitesine hemen her şey belirli aralıklarda yoğunlaşıyor. Bir ülkenin gelişen ekonomi olarak görülmesine rağmen pek de o kadar gelir artışı sağlayamamasındaki temel ölçüt de bu. Yani adamlar sıçrama yapacak enerjiyi kendilerinde bulamıyorlar, arada kalınca da geri oldukları yere dönüyorlar. akp dönemi türkiye'si de aynı dertten muzdariptir orta gelir tuzağından.

  Klasik ekonomi modelleri bunu açıklayamaz çünkü ortada bir sürekli çizgi olarak algılayan sistem olunca ekonomiyi kişiler de ona göre konumlanıyor ve yatırımlarını ona göre yapıyor demek isterdim fakat hiç de öyle olmuyor. Siz ne kadar klasik ekonomi modellerini takip etseniz de akademide, insan psikolojisi kendi kuantumlu modeli içinde bir yer veriyor her ekonomiye, bu da kuantum ekonomiyi doğuruyor.
  1 ... back to the time