1. 1.
  cumhuriyet'in ilk adalet bakanı.

  "türk, bu ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir. saf türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler." demiş kişi.
  21 -9 ... tengrikut
 2. 2.
  türk devriminin vücut bulmuş halidir. türkiye'nin nasıl silahlı kurtuluşunun * ardında mustafa kemal varsa, uluslarlarası hukuk alanındaki kurtuluşunun ardında ise mahmut esat vardır.

  (bkz: bozkurt lotus davası)
  10 -1 ... ernest everhard
 3. 3.
  muammer aksoy' un, sosyal demokrasi yazısında, fabrika fabrika konulu makalelerini sıkça kullandığı devlet adamı.
  1 ... dekadans
 4. 4.
  Bozkurt Lotus davasını "neden olmasın" * tezini ileri sürerek kazanan deha.
  2 ... gsvvn
 5. 5.
  Mahmut Esat Bozkurt (1892 Kuşadası - 21 Aralık 1943 istanbul) Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından ve döneminin genç Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki temellerinin atılmasında büyük katkılarda bulunmuş bir devlet adamıdır.

  1892'de o dönemde izmir'e bağlı bir kaza olan Kuşadası'nda doğdu. Babası Kuşadası'nın ilerigelen ailelerinden Hacımahmutoğulları'ndan Hasan Bey’dir. iki yıl izmir idadisi'nde okuduktan sonra, II. Abdülhamit yönetimine karşı mücadeleye katılan dayısı Ubeydullah Efendi ile birlikte istanbul'a gitti.

  1911'de istanbul Hukuk Mektebi'nden mezun olan Mahmut Esat Bozkurt, isviçre'de Lozan ve Freiburg üniversitelerinde öğrenim gördü ve kapitülasyonlar konusunda doktora yaptı. izmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden sonra Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere yurda döndü ve Ege Bölgesi'nde Kuvayı Milliye teşkilatının içinde yer alarak, önemli yararlıklar gösterdi.

  TBMM 1. Dönem inde izmir'den milletvekili olarak Meclis'e girdi. Meclis'te Anayasa Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu'nda çalıştı. 12 Temmuz 1922'de Rauf Bey'in (Rauf Orbay) başkanı olduğu IV. icra Vekilleri Heyeti'nde (12 Temmuz 1922 - 4 Ağustos 1923) iktisat Vekilliği'ne seçildi.

  11 Ağustos 1923'de başlayan TBMM 2. Dönem'de izmir'den tekrar milletvekili seçildi. Ali Fethi Bey'in (Ali Fethi Okyar) başkanlığında kurulan V. icra Vekilleri Heyeti'nde (14 Ağustos 1923- 27 Kasım 1923), ikinci kez iktisat Vekilliği'ne seçildi. (O dönemde herbir kabine üyesi ayrı ayrı TBMM oylamasından geçmekteydi)

  20 Nisan 1924'te kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun (Anayasa) hazırlayıcıları arasında yer alan Mahmut Esat Bozkurt, 22 Kasım 1924'de Ali Fethi Bey'in 3. hükümetinde Adliye Vekilliği'ne atandı. 5 Kasım 1925'te Ankara Hukuk Mektebi'nin açılmasında büyük payı oldu.

  Bozkurt, 3. ve 4. ismet inönü Hükümetlerinde (4. Hükümet ve 5. Hükümet; 3 Mart 1925 - 1 Kasım 1927) de Adliye Vekili olarak görev yaptı. Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926), Türk Ceza Kanunu (1 Mart 1926), Kabotaj Kanunu (19 Nisan 1926), Borçlar Kanunu (22 Nisan 1926), Ticaret Kanunu (29 Mayıs 1926), Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (18 Haziran 1926) gibi Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminin temel yasaları, Mahmut Esat Bozkurt'un Adliye Vekilliği döneminde hazırlandı ve yürürlüğe girdi.

  Cumhuriyet tarihinde Bozkurt-Lotus vakası olarak adlandırılan, Bozkurt adlı Türk gemisiyle Lotus adlı Fransız gemisinin 2 Ağustos 1926'da Ege Denizi'de çarpışması nedeniyle iki ülke arasında çıkan anlaşmazlıkta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda temsil etti. (1927). Bu dava, tarihçiler tarafından, Türk hukukunun ve adalet örgütünün kapitülasyonlar dönemini geride bırakarak insan ve egemenlik haklarına dayalı çağdaş hukuk düzeyine yükseldiğinin bir simgesi olarak değerlendirilmektedir.

  1934'de Soyadı Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle 'Bozkurt' soyadını alan Mahmut Esat Bey, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Anayasa ve Devletler Hukuku profesörlüğü de yaptı. (Bozkurt soy adını Esat beye bizzat M.Kemal ATATÜRK vermiştir.)

  21 Aralık 1943'de beyin kanaması sonucu istanbul'da ölen Mahmut Esat Bozkurt, TBMM'de 1. Dönemden ölümüne kadar sürekli izmir Milletvekili olarak görev yaptı.

  Bozkurt'un 1926 yılında kaleme almış olduğu Medeni Kanun Genel Gerekçesi'nin (Esbabı Mucibe Layihası), 2001 TBMM'sinde sebebiyet verdiği tartışmalar nedeniyle ismi bir kez daha gündemde yer etmiştir.

  eserleri:

  Lotus Davasında Türkiye-Fransa Müdafaaları (1927)
  Türk ihtilalinde Vatan Müdafaası (1934)
  Türk Köylü ve işçilerinin Hakları (1939)
  Devletlerarası Hak (1940)
  Atatürk ihtilali (1940)
  Aksak Timur'un Devlet Politikası (1943)

  kaynak:

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Mahmut_Esat_Bozkurt
  1 ... mulayim
 6. 6.
  savcılar için "cumhuriyet savcısı" unvanın isim babasıdır. bu unvanı neden kullandığını şöyle açıklar;
  "...öyle zaman olur ki, cumhuriyeti korumak için başbakandan, bakandan, müsteşardan, validen, büyükelçiden bile hesap sormak gerekebilir. işte o Cumhuriyet Savcısıdır."

  kaynak; http://www.milliyet.com.t...ate=24.05.2008&ver=35
  7 ... ardahan
 7. 7.
  türk devrim tarihinin en sert teorisyeni. Gerçekten çok sert, zaten devrimin en sert olduğu zaman 1932-37 arasının en önemli düşünürü ve şekillendiricisi olmuş. Lakin genellikle faşist tanımlaması yapılan Bozkurt'un ikinci dünya savaşı'nın yaklaştığı yıllarda Türkiye'de Atsız ve ekibiyle büyüyen faşist dalgaya yakalanmadığı açıkça görülür.
  2 -1 ... ernest everhard
 8. 8.
  --spoiler--
  Mahmut Esat Bozkurt, 1892'de, izmir-Kuşadası'nda doğdu. Hacı Mahmutoğullarından Hasan Bey'in oğludur.

  ilköğrenimini Kuşadası ve izmir Yusuf Rıza mektebinde yapan Mahmut Esat Bey, izmir idadisi'ni bitirdikten sonra 1908'de istanbul Hukuk Mektebi'ne girdi.

  1912'de, istanbul Hukuk Mektebi'nden mezun olan Mahmut Esat Bey, isviçre'de Fribourg Üniversitesi'nde yeniden hukuk öğrenimi gördü ve "Osmanlı Kapitülasyonları Rejimi Üzerine" (Du Regimes des Capitulations Ottomanes) adlı doktora tezi ile Hukuk Doktoru oldu.

  1919'da isviçre'nin Lozan kentinde kurulan Türk Talebe Cemiyeti'nin başkanlığına seçilen Mahmut Esat Bey, izmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden sonra Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere yurda döndü ve Kuşadası'nda Kuvayi Milliye'yi kurdu.

  Mahmut Esat Bey, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin 1. Döneminde izmir'den milletvekili olarak Meclis'e girdi. Meclis'te Anayasa ve Dışişleri Komisyonlarında çalışan Mahmut Esat Bey, 12 Temmuz 1922'de Rauf Bey'in (Orbay) başkanı olduğu IV. icra Vekilleri Heyeti'nde (12.7.1922-4.8.1923) iktisat Vekilliğine seçildi. Bu dönemde Mahmut Esat Bey'in önerisi Atataürk'ün onayı ile Türkiye'de ilk kez "Milli iktisat Kongresi" 17 Şubat 1923'de izmir'de toplandı.

  11 Ağustos 1923'de başlayan II. Dönem için izmir'den tekrar milletvekili seçilen Mahmut Esat Bey, Ali Fethi Bey'in (Okyar) başkanlığında kurulan V. icra Vekilleri Heyeti'nde (14.8.1923-27.10.1923), ikinci kez iktisat Vekilliği'ne seçildi.

  20 Nisan 1924'te kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun hazırlayıcıları arasında yer alan Mahmut Esat Bey, 22 Kasım 1924'de, Ali Fethi Bey'in (3. Hükümet) kabinesinde Adliye Vekilliği'ne atandı. 5 Kasım 1925'te Ankara Hukuk Mektebi'nin açılmasında büyük gayreti oldu.

  Mahmut Esat Bey, 3. ve 4. inönü Hükümetlerinde (4 ve 5. Hükümetler) de Adliye Vekili olarak görev yaptı. Türk Medeni Yasası (17.2.1926), Türk Ceza Yasası (1.3.1926), Kabotaj Yasası (19.4.1926), Borçlar Yasası (22.4.1926), Ticaret Yasası (29.5.1926), Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası (18.6.1926) gibi hukuk sisteminin ve cumhuriyet döneminin temel yasaları, Mahmut Esat Bey'in Adliye Vekilliği döneminde hazırlandı ve yürürlüğe girdi. (3. inönü Hükümeti - 3.3.1925-1.11.1927)

  Mahmut Esat Bey, Cumhuriyet tarihinde "Bozkurt-Lotus" olayı olarak adlandırılan, Bozkurt adlı Türk gemisiyle Lotus adlı Fransız gemisinin 2.8.1926'da Ege'de çarpışması nedeniyle iki ülke arasında çıkan anlaşmazlıkta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda temsil etti. (1927).

  Kazada 8 Türk denizcisinin ölmesi üzerine Fransız kaptan Türk Adliyesi tarafından tutuklanmış, bu tutuklama Fransa ile sorunlara neden olmuştu. Türkiye olayı Lahey Adalet Divanı'na götürmüş ve dava 7 Eylül 1927'de Türkiye lehine sonuçlanmıştı. Bu dava, tarihçiler tarafından, Türk hukukunun ve adalet örgütünün kapitülasyonlar dönemini geride bırakarak insan ve egemenlik haklarına dayalı çağdaş hukuk düzeyine yükseldiğinin bir kanıtı olarak değerlendirilmektedir.

  1934'de Soyadı Yasası kabul edildiğinde, Atatürk, bu davadaki başarısına dayanarak Mahmut Esat Bey'e "Bozkurt" soyadını verdi.

  Mahmut Esat Bey, 1930 yılı sonlarında Adliye Vekilliği'nden istifa ettikten sonra, Ankara Hukuk Fakültesi'nde "Devletler Hukuku", Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "Anayasa Hukuku" profesörlüğü yaptı.

  21 Aralık 1943'de beyin kanaması sonucu istanbul'da ölen Mahmut Esat Bozkurt, TBMM'de 1. Dönemden ölümüne kadar izmir Milletvekili olarak görev yaptı.

  Bozkurt'un 1926 yılında kaleme aldığı Medeni Kanun Genel Gerekçesi (Esbabı Mucibe Lâyihası), 2001 TBMM'sinde tartışmalara neden oldu.

  Başlıca yapıtları: Lotus Davasında Türkiye-Fransa Müdafaaları (1927), Türk ihtilalinde Vatan Müdafaası (1934), Türk Köylü ve işçilerinin Hakları (1939), Devletlerarası Hak (1940), Atatürk ihtilali (1940), Aksak Timur'un Devlet Politikası (1943)
  --spoiler--
  ... alpturktigin
 9. 9.
  büyük adam, Devrim sonrası Bugün , Fethullahçılar, liboşlar ve siyasal islamcılar tarafından yıkılamayan ne kalmışsa Onun da içinde bulunduğu Devrimci ekibin eseridir. Mustafa Kemal'in Fevzi çakmakla beraber güvenebileceği ve onu anlayabilen birkaç kişiden biridir. Mustafa Kemal'in layık gördüğü adı gibidir.
  2 -1 ... selim pusat
 10. 10.
  faşizmin anlamını bilmeyen cep boyu kekolar tarafından faşist olarak nitelendirilen büyük insandır. mekanı cennet ruhu şad olsun.
  11 -9 ... kara gomlekli