1. 1.
    bejeke için yakılan ağıt.
    3 ... abi50kuruslukgofretlernekadar