1. 1.
    korsan ürünlerden uzak durup lisanslı ürünler satın almak. taraftarı olunan kulübe gelir getiren olay.
    ... legend of the stranger