1. 4.
  wait for it... -daryyyyy... (bkz: barney stinson)
  1 ... bekido
 2. 3.
  (bkz: legen die wand)**
  ... sadaeke
 3. 2.
  (bkz: legen wait for it dary)
  ... rita repulsa
 4. 1.
  (bkz: leğen)
  ... uludagsozluk