1. 1.
  Kelime anlamı itibariynen yaşama alanı anlamına gelen, çevrebilimde ve sosyolojik bağlamlarda kendine kullanım alanı bulan almanca bir kavramdır. ingilizce metinlerde kullanıldığında ise, alman nüfusunun büyümesini hayat memat mes'elesi addeden Nazilerin yayılmacı emellerine atıfta bulunur.
  Teoriye göre; Kim Doğu Avrupa'ya hükmederse Kalpgah;a (heartland) hakim olur; kim Kalpgaha hakim olursa Dünya Adasına hükmeder; Kim Dünya Adasına hükmederse Dünya;ya hakim olur.
  3 ... xsentos
 2. 2.
  biyolojik ve ekolojik anlamı habitat, sosyolojide ise ''sosyal düzey'' demektir.
  birinci dünya savaşında, ırkçı, alman nasyonal sosyalistlerin ideolojik, politik coğrafyasıdır.
  2 ... annabell lee
 3. 3.
  hayat sahası. hitler'in temel amaçlarından sonuncusu. işgal edilecek doğu ve orta avrupa topraklarıyla beraber alman ırkının refahının artması ve yaşam alanının genişlemesi. çekoslovakya'nın işgali ile lebensraum'a geçilmesi, o döneme kadar yatıştırma politikası izleyen ingiltere'nin gözünü açmış ve almanya'ya karşı çatışmacı politika izlemeye yöneltmiştir.
  1 ... uieat
 4. 4.
  politik ve kültürel çevre anlamında kullanılır. jeostratejinin babası rudolph kjellen tarafından formüle edilmiş ve hitler tarafından gerçekleştirilmek istenmiştir. bütün alman ırkının yaşayabileceği etkin ve en geniş alan manasında kullanılır.
  1 ... bartalameo
 5. 5.
  nazi almanyası'nın yayılma politikasının temelini oluşturan kavramdır. hitler'e göre az nüfusa sahip iken gereğinden fazla toprağa sahip olmak bir adaletsizlikti ve gereği yapılmalıydı. kendilerine göre de işgal hamleleri ile gereğini yapmaya çalıştılar.
  1 ... mangdasire
 6. 6.
  merkantilist düzende, ülke refahının artmasının koşullarından birisi de, ithalat ve ihracaat dengelerinin uyumudur. her zaman ihracatınızın ithalatınızı geçmesi gerekir. refahın oluşması için gereklerindendir bu. bunu engelleyen durumlardan birisi de, ülke popülasyonunun fazlalığıdır. lebensraum denen hayat sahası kavramı da, tam da bu durumdan nasiplenir ve ülke yüzölçümü, üzerinde barındırdığı vatandaşa dar gelmektedir der. bu nedenden, ülke refahının artması için, yakın başka ülkelerin işgal edilmesini meşru kılar. öyle ki, bu talihsiz ülkelerin varı yoğu, egemen gücün eline geçsin. almanlar için, ein folk ein reich felsefesine hizmet eder.
  2 ... angry man
 7. 7.
  Almanca da yaşama alanı anlamına gelen, 3. reich döneminde kullanılmış bir tabirdir.
  1 ... dalgasiz denizi dalgalandirmak
 8. 8.
  carl ritter in organik devlet atılımından etkilenen friedrich ratzel tarafından geliştirilen ve almanların 19. y.y. daki muhafazakar emperyalizmlerine dayanak oluşturan kavram. devlet egemenliğinde genişleyen insan topluluklarının varlığını meşrulaştıran ve kolonyalist hamlelere zemin hazırlayan yaklaşım, 20. y.y. alman pan hareketlerini de beslemiş ; yitik vatanın hissettirdiği romantikliğin karşısına realist bir tutumla dikilmiştir.
  2 ... katalonyadankatalanjaponkatalo
 9. 9.
  lebensraum
  1 ... sassanach