1. 1.
    türkiye'nin önünü açacak namevcudiyet.
    -2 ... antiparalel