1. 1.
  -Kitaplık görevlisinin işi.
  -kitaplık bilimi.*
  ... meister writer
 2. 2.
  Her türlü bilgi kaynağını, kullanıcısına ulaştırmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin tamamına kütüphanecilik denilebilir, tabi değişik tanımlar da getirilebilir, ancak kitaplık görevlisinin işi diye tanımlanamaz elbette. Kütüphanecilik eğitimi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, istanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi'nde verilmektedir...2002/2003 öğretim yılından başlayarak Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon olarak 3 ayrı anabilim dalı iken, Anabilim Dalları birleştirilerek, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü adı altında eğitim verilmeye başlanmıştır. Bu bölümden mezun olan bilgi ve belge yöneticileri, ya da kütüphaneciler, arşivciler, dokümantasyon ve enformasyon uzmanları; bunların hepsi de söylenebilir, ulusal, üniversite, özel kütüphanelerde, bilgi merkezlerinde, arşivlerde, bilgi ve belge depolanması ve kullanıma sunulması ile ilgili birçok alanda istihdam edilebilmektedir...
  ... infoman