1. 1.
  *

  marksist öğretiye göre, gelişmiş modern toplumlarda proleterya ile burjuvazi arasında kalmış ve esasen burjuva toplumunun bir parçası olmakla beraber maruz kaldıkları rekabetin de etkisi ile proleteryanın içerisine eklemlenmiş küçük burjuva sınıfının kendi içinde yarattığı sosyalist anlayışa sahip düzendir. yine komünist öğretiye göre; küçük burjuva sınıfının yarattığı bu oluşum, üretimin tekrar eski düzene ve feodalleşmeye doğru gitmesine yol açmakta ve bu yönleriyle sosyalist ilerlemeyi geriye götürmektedir.

  komünist manifesto'da da belirtildiği üzre; genel olarak olumlu içeriğine karşın, küçük burjuva sosyalizmi, sosyalist ilerlemenin önünde bir engel olmaktadır.

  (bkz: karl marx)
  (bkz: friedrich engels)
  2 ... insomniac
 2. 2.
  türkiye koşullarına uyarlarsak burjuvanın işerini yapan fason işyerleridir (konfeksiyon atölyeleri, bakkallar terziler vb.). kapitalizmin krizlerine karşı dayanaksız olmalarından kaynaklı ellerindeki küçük sermayeyi çabuk kaybetme olasılığı yüksektir. bundan kaynaklı marxist idelojiye göre proleterya'nın müttefiki konumunda olan sınıftır. yine marxist idelojiye göre konumları gereği gerici bir düşünsellik içindedirler. örneğin; bir bakkal yakınlarında açılacak bir süpermarketi istemez çünkü süper market kendisinden daha çok çeşidi daha ucuza verecektir (bkz: sürümden kazanma). bu durum kendi içinde sosyalist bir görüntü yaşayan küçük burjuvanın insanların alternatiflere sahip olmasını engelleme gibi bir çabası da vardır.
  -1 ... ihan et
 3. 3.
  (bkz: mine g kırıkkanat)
  (bkz: cetin altan)
  -1 ... ammvl
 4. 4.
  (bkz: tutunamayanlar)
  1 ... fena halde leman