1. 1.
    Belirli bir amaca yönelik olarak çeşitli faaliyetler arasında uyum, düzen ve baglantı sağlama ve eşgüdümdür.
    1 ... martyns