1. .
    doğada serbest olarak bulunmayan fakat bir çok cismin bileşimine giren, karbon ve azottan oluşan bir gaz.
    ... frozen hopes