1. 1.
  Kuzey Suriye'de tarihi bir şehir.

  Helenistik dönemde Seleukos Nikator (MÖ 305-MÖ 281 arası hükümdar) tarafından Chalcis ad Belum adıyla Kuveyk Nehri'nin sağ yakasında kurulmuş olup Halep’in 28 kilometre güneybatısındadır.

  Topraklarının çok verimli olması, aynı zamanda ticaret yollarının kesiştiği bir bölgede bulunması sebepleriyle kısa sürede önemli bir ticaret merkezi ve tahıl pazarı haline gelmişti. Sonraki dönemlerde Aramice ve Süryanice "kartal yuvası" anlamındaki Kenneşrîn'e çevrilen adı Babil Talmudu’nda Kannishrayyâ (III, 366), Batılı Ortaçağ tarihçilerinin eserlerinde Canestrine ve Arap kaynaklarında Kınnesrîn şeklinde geçmektedir.

  Dört halife islam devleti ile Bizans arasında yapılan yermuk ile halep muharebelerinde önemi büyüktür.

  Türkçe kaynaklarda konumuyla ilgili kesin bilgiler bulunmamakta, sadece tarihçesi ile ilgili bilgiler verilmekte, en iyi ihtimalle tahmini konumu (halep yakınlarında gibi) söylenmektedir.

  Araştırmalarım sonucu buranın günümüzde al ais kasabası olabileceği kanaatine vardım.
  Ayrıca yine bu kasabanın pek çok yerinde "guensrin" ismi kullanılmakta. Kuvvetle muhtemel kinnesrin ile aynı kelime.
  ... eylulsabahi