1. 1.
    sıkı can iyidir sözünün pabucunu dama atabilecek içerik ve tiksindiricilikte keyfim yok sorusuna verilen cevap
    -1 ... thiothrix