1. .
    zirveye davet edilen yazarın bir isteğidir.
    ... hendrix