1. 1.
    1.Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri,tabaka.
    2.Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen,kalınlığı 1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi.
    3.Bir topluluğu oluşturan kümelerden her biri,tabaka.
    ... italiano