1. 1.
  toplumsal sınıflandırmadır. hindistan'daki ganj ele geçirildikten sonra insanlar yok olmamak için egemen bir sınıf oluşturmuşlardır.
  arya (yukarıdan gelenler),
  çudra (yerli halk),
  parya (köleler) olmak üzere 3 sınıftan oluşur.
  2 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  kapalı bir toplumsal tabakalaşma sistemidir. Özellikle Hindistan'da yaygındır. Birey, kast içerisinde belli bir statü ile doğar ve ömrünün sonuna kadar bu statüyü korur. Bu edinilmiş statüyü değiştirme şansları yoktur.
  1 ... dahii
 3. 3.
  sen şunu yapamazsın ben yaparımcı, taocu zihniyet. yavşaklık işte, başka bir şey değil. ben bu sistemde köle olsam, gider kafayı gömerim bir üsttekine, sonra başım dik çıkarım ortamdan, yaparım bunu.
  ... laz pacino
 4. 4.
  günahsız doğmak gerçeğini baştan yokeden sistem. en suçludan, en suçsuza doğru;

  din adamı.
  soylu.
  tüccar.
  işçi.
  köle.
  1 ... eqin
 5. 5.
  kıst kelimesinden türemiştir, kıst kelimesi bir çok yerde adalet olarak nitelendirilmesine karşın, bu kelimeden türeyen kast kelimesi tam zıt manada kullanılır. kelime manası olarak; zulmetmek, haktan ayrılmak, sapmak, adalet üzere davranmamak, başkasının nasibine el atmak gibi anlamlara gelir.
  ... junior
 6. 6.
  gaznelilerin hindistan'ı fethiyle sona eren toplumsal sınıflandırma sistemidir.
  ... chichina
 7. 7.
  ceza hukukunda bazi suclar icin olmazsa olmaz sucun manevi unsuru. mesela zimmet sucu icin.
  (bkz: taksirli suclar)
  (bkz: özel kast genel kast)
  ... metalbolizma
 8. 8.
  (bkz: cast)
  ... pyndemonium
 9. 9.
  bir toplumu oluşturan tüm bireyleri, ırklarına, renklerine, lehçelerine, dinlerine, kültürlerine, mesleklerine, sosyal statülerine göre en soylusundan toplumun en aşağı kademesindekine kadar toplumsal sınıflara ayıran bir piramit oluşturarak halkı kategorize etmek suretiyle kastlara ayırma ve ekonomi, insani hak ve özgürlükleri, adalet ve daha bir çok yönetimin belirlediği toplum için hayati önem taşıyan unsurlarda kastlara göre muamelenin geçerli olduğu durum.
  kast sistemi toplum için öyle ayırıcıdır ki bir alt grupta bulunan kasta bağlı bir birey bir üst gruptaki ile evlenemez ya da bir üst gruptaki bireyin işlediği aynı suçu bir alt gruptan bir birey işlese aynı cezaya çarptırılmaz ve dahi asillerin oluşturduğu kastın en zirvesinde bulunan sınıf aynı suçu işlese belki cezai müeyyide bile uygulanmaz.
  en belirgin olarak hindistan'da görülen kast sistemi toplum için en bağlayıcı uyulması gereken kuraldır. aynı zamanda yasalar da kast sistemine göre hazırlanılmıştır.
  son yıllarda hindistan yönetimi kast sisteminin hafifletildiği hatta kaldırılmaya çalışıldığı hususunda açıklamalar yapsa da toplum içerisinde kast sistemi aktif olarak yerini hala korumaktadır. kast sisteminde piramidin en altında bulunan sınıflar bile kast sistemine oldukça sadık bir tavır sergilemektedir. bu durumun sebebi ise yıllar yılı biat ettikleri kast sisteminin artık bir kültür ve gelenek haline gelmiş olması ve pek tabi hindu inancına göre reankarnasyonla yeni hayatın da daha soylu bir sınıfta var olacağı gerekçesi ile bu durumu kabullenmiş durumdadırlar. bu sebeple kasta bağlı insan doğasına aykırı bu sistemde yer alan toplumsal sınıflar arasında iç savaşa varan çatışma ve isyanlar doğmaz.
  ... uypaciyakoverbeni
 10. 10.
  toplum içerisinde ayrımcılık yapan sistemdir. insanı insan olarak görmeyen insan = statü fikrinin uygulanış biçimidir.

  ülkemizde son zamanlarda uygulanmasından korktuğum sistemdir.

  iktidar yanlıları (en üst düzey)
  türk düşmanları (en üst düzeyin bir alt düzeyi)
  türkler(en alt düzeyin bir süt düzeyi)
  köleler (en alt düzey)
  -1 ... onurkul