1. 1.
    dar görüşlü, görüşü kısa dolayısıyla miyop anlamına gelmekte olan arapça kelimedir. kasir kısa, basar ise görme yetisi anlamı taşır.
    1 ... fikrimfirarda