1. .
    konu ve yüklemi aynı olan iki tümel önerme nitelik bakımından farklı iseler bunlara karşıt önermeler denir.
    1 ... gonulcelen