1. 1.
    anadolu' da özellikle iç anadolu bölegesi' nde "kıskanç olmak" anlamında sıkça kullanılan deyim.
    ... dancing in the moonlight