1. 25.
  Göktürk devleti'nin yıkılışında çok büyük sahne almış aşırı savaşçı türk boyu.

  O dönemi haileri de diyebiliriz swh.
  #35338250 :)
 2. 24.
  devlet değil boydur.
  #34623047 :)
 3. 23.
  Orta Asyada islamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur.
  #34178204 :)
 4. 22.
  islamiyeti kabul eden ilk türk topluluklarından biridir.
  #34178188 :)
 5. 21.
  islamiyeti kabul eden ilk Türk topluluklarından biridir. Divân-ı Lügati't-Türk'te; "قرلق Karluk" "Göçebe Türklerden bir bölük adıdır. Oğuzlardan ayrıdırlar. Oğuzlar gibi Türkmendirler."
  #34178167 :)
 6. 19.
  islâm dinini ilk kabul eden bir Türk devleti. Çungarya havzası ve Tarım bölgesinde hüküm sürdüler.
  #31297587 :)
 7. 18.
  önceleri karlık alanlar da yaşarlardı. "karluk" ismi de bunlardan geliyor zaten.
  #30718176 :)
 8. 17.
  Biride benim.
  #30228829 :)
 9. 16.
  Bu boyun bir kısmı uygurların arasında erimiş, bir kısmı ise moğol, oğuz, kırgız ve soğdlarla karışarak özbekleri oluşturmuştur. Özbeklerin ana omurgası karluklardır.
  #30228803 :)
 10. 15.
  topluluk olarak ilk müslümandırlar.

  ama devlet olarak ilk müslümanlar itil bulgarlarıdır.

  (bkz: itil bulgarları)
  #30228716 :)
 11. 14.
  Hepsi şuan Uygur olmuştur.
  #29945655 :)
 12. 13.
  Cengiz hanin hakimiyetini kabul eden ilk müslüman türk topluluğu.
  #29945622 :)
 13. 12.
  Islamiyeti kabul eden ilk türk topluluğu ve karahanlı devletinin temelini oluşturmuşlardır.
  #25928337 :)
 14. 11.
  kizil sariklilarin hic sevmedigi turklerdir.

  dipce: hic etme nunc biz sariga karsiyiz. agacerleri sac uzatip orerler efem*.
  #25928325 :)
 15. 10.
  Beyaz sarıklı-osmanlı
  Kızıl sarıklı-safevi
  Yeşil sarıklı-şeybani

  Üçlemesinin yeşil sarıklılar kısmını oluştururlar.
  Not: entry böyle yazılır sülo.*
  #25928301 :)
 16. 9.
  Arap Katliamlarına uğrayan Türk boyudur. Karahanlıları olusturan 3 temel boydan biridir. * * * dilleri Farsça dan ve dolayısıyla Arapça'dan sözcük almıştır. Bir bağımsız devleti 2 özerk bölgesi vardır.
  #25928244 :)
 17. 8.
  yesil sariklilar diye de anilan turklerdir...
  #25928242 :)
 18. 7.
  günümüzde sadece bir tane bağımsız devleti olan türk boyudur. bu bir ana boydur oğuzlar ve kıpçaklar gibi. günümüz özbekistanının çoğunluğunu oluştururlar. doğu türkistanda karluk kökenlidir. pek çoğu oğuzlara benzer ve mongoloid değildirler. dilleri ise arapça farsça kelimelerden etkilenmiştir. oğuzcaya kıpçakçadan daha yakındır.
  #25918336 :)
 19. 6.
  bir kitap okumuştum. adını hatırlamıyorum kürt olduklarını iddia ediyordu. bilen, gören, duyan varsa, mesaj atsın lütfen.
  #17503773 :)
 20. 5.
  günümüzde özbekistan ve fergana vadisinde bu soydan gelenler yaşamaktadır.
  #17461999 :)
 21. 4.
  dillerini bir türkmen (azerbaycan türkü, türkiye türkü, gagvuz türkü, türkmenistan türkü ) biraz kasarsa anlar. zira -eğer bir eğitim almadıysa- kıpçakların dilini anlamak mümkün değildir bir türkmen için.
  edit: imla
  utanç ile edit: benim bahsettiğim boy kumanlar. karluklar'ı kuman diye okumuşum.
  #17311937 :)
 22. 4.
  müslüman olan ilk türk topluluğu denilse de bu böyle lay lay lom olmamıştır. arapların her ne kadar türklerden savaşçı özellik bakımından geri kalsa da türkleri bir şekilde kılıçtan geçirerek bunu böyle kabul ettirmiştir.
  (bkz: talkan katliamı)
  (bkz: curcan katliamı)
  #9954224 :)
 23. 3.
  karahanlı devleti'nin özünü oluşturan türk kavimlerinden biridir.

  lise kitapları öyle bir anlatır ki bu adamlar sanki müslümanları uzaktan görünce çok etkilenmiş de topluca islam'a geçmiş. öyle olmuyor bu işler ağa. bu karluklar, 744'te uygurlar ve basmillerle birleşip göktürk devleti'ni yıktılar. sonra karluklar ve uygurlar birleşip basmilleri yıktı. türkler böyle birbirini yerken çinliler ve araplar iki uçtan orta asya'yı işgale başladı. uygurlar çin'e düşman olurken rakipleri karluklar da çin'in tarafına geçmişti. sonra çinliler ve karluklar, beraberce araplara karşı savaşırken (bkz: talas savaşı) karluklar taraf değiştirip araplarla bir oldu, çinliler püskürtüldü. bu sayede karluklar orta asya'nın batısında bağımsız bir yönetim kurabildi ki karahanlıların temeli budur.

  sonuçta karluklar ve müslümanlar el sıkışıp ayrıldılar, arkadaş kaldılar. bir avuç karluk müslüman olduysa da islam'ın bu coğrafyada yayılışı çok daha sonradır.
  #6653622 :)
 24. 2.
  talas savaşından sonra islamiyeti ilk kabul eden ve cengiz hanın hakimiyetini kabul eden ilk müslüman türk boyudur.
  #3790516 :)
 25. 1.
  islamiyeti kabul eden ilk türk topluluğudur.
  #3584153 :)