karluklar

  1. 10.
    Islamiyeti kabul eden ilk türk topluluğu ve karahanlı devletinin temelini oluşturmuşlardır.
    1 ... mchl