1. 1.
    Orhun Abidelerinde adı geçen Üç Kurıkanların, Saha Türklerinin ataları olduğunu belirtir ve şimdiki yurtlarından önce Baykal Gölünün etrafında, Lena Nehrinin kıyı bölgelerinde yaşadıklarını iddia eden Orta Asya halkları uzmanı Rus araştırmacıdır.

    Protest sanayici ukdesi...
    ... fiililivata