1. .
    yumuşakçalardan, başları, dilleri ve dişleri olan, karınlarındaki etli birer yassı pul biçimindeki uzantıları bacak gibi kullanarak ve sürünerek yürüyen kabuklu kayvanlar sınıfı.
    ... frozen hopes