1. 1.
  uyarıcı enerji taşıdır. yastık altında kabusları ve uyurgezerliği önler. hazırcevaplığı ortaya çıkarır. sezgileri güçlendirerek yanlış davranışlardan alıkoyar. gelecek için olumlu adımlar atılmasını sağlar
  1 ... nirvana
 2. 2.
  berrak kalsit çalışmayan çakraları harekete geçirmek ve tüm çakraları dengelemek için ve bir ortamda ki negatif enerjiyi temizlemek için kullanılır.
  ... rojber
 3. 3.
  kimyasal formülü CaCO3 olan kalsiyum karbonatın kritalize halidir. sertliği 3, özgül ağırlığı 2.7dir. beyaz, saydam, sarı renklerde olabilir. *
  1 ... zdnly
 4. 4.
  Kimyasal Bileşimi: CaCO3
  Kristal Sistemi: Hegzagonal
  Kristal Biçimi: Değişik kristal formlarında
  ikizlenme: Yaygın; iki ayrı ikiz kanununa göre ikizlenir. Birincisinde ikiz düzlemi taban pinakoid'i, ikincisinde ise rombohedral yüzeydir.
  Sertlik: 3
  Özgül Ağırlık: 2.71
  Dilinim: {10-11} mükemmel
  Renk ve Şeffaflık: Saf olduğunda renksiz yada beyaz; gri, sarı, kahverengi, kırmızı, yeşil, mavi ve siyah renklerde de gözlenebilir; şeffaf-yarı şeffaf
  Çizgi Rengi: Beyaz-gri
  Parlaklık: Camsı-mat
  Ayırıcı Özellikleri: HCl ile çok çabuk çözünebilmesi, dilinimi, şekli, rengi ve sertliği
  Bulunuşu: Kalsit, doğada bol bulunan minerallerin başında gelir. Karbonatlı sedimanter kayaların (kireçtaşları) ve metamorfik kayaların (mermerler) ana bileşenidir. Birçok cevherleşmenin gang minerali olan kalsit, hidrotermal damarların, karbonatitlerin sık rastlanan minerallerindendir. ikincil olarak, granitlerdeki piroksen ve feldspatların bozunmasıyla oluşur. Travertenlerin, sarkıt ve dikitlerin ana bileşeni olarak bulunur.

  kaynak: http://www.mta.gov.tr/mineraller/mineraller.html
  2 ... papagan
 5. 5.
  kalsiyum karbonat.

  kalsit, kireç taşının(limestone) ana maddesi-bileşeni.

  su kütlelerindeki caco3 çökelirse ya da buharlaşma sonrası zamanla sedimanter kayaç olan kireç taşı olur.

  bu kimyasal kireç taşıdır.

  bir de biojenik kireç taşı vardır ki, bunlar da mercan, kabuklular ve organik maddelerin çökelip birikmesiyle oluşur.
  1 ... muhendis tarihci