1. 1.
  efsenevi bir kuş. rivayete göre, rüzgar estikçe gagasındaki 360 delikten çeşitli sesler çıkarır ve bu sese gelen kuşları yiyerek geçinirmiş. ötüşü sırasında coşarak kanatlarını
  çırpmaya başlar, kanatlarının çıkardığı kıvılcımlardan otlar tutuşur ve onlarla birlikte ateşler, dumanlar içerisnde yanarlarmış. küllerinden bir yumurta ortaya çıkar ve bir yavru doğarmış
  2 ... farabi
 2. 2.
  Kaknus güzel fakat acaip bir kuştur. Yeri yurdu da Hindistanda'dır. Uzun, kuvvetli bir gagası vardır. O gagada ney gibi birçok delikler bulunur. Yüze yakın delik vardır. Sonra bu kuşun eşi de yoktur; tektir bu kuş! Her delikten başka türlü bir ses çıkar: her sesten de başka bir nağme duyulur. Bütün kuşlar susarlar. Onun sesinin güzelliğinden hepsinin aklı başından gider. Bir filozof vardı; bir müddet onunla düştü kalktı ve müzik bilgisini onun sesini taklit ederek meydana getirdi. Bu kuşun ömrü bin yıla yakındır. Öleceği vakti bilir. Öleceğini anlayıp da kendisinden ümidi kesti mi çalı çırpı toplar, onlar çepeçevre yığar. Tam ortasına da kendisi geçer, yüzlerce türlü nağmelerle feryada başlar. Adeta ruhunun her deliğinden başka çeşit bir türlü nağme çıkar. Hem feryad eder, hem de ölüm derdinden gazel yaprağı gibi titrer. Onun feryadını duyup işiten bütün kuşlar, onun coşkunluğunu gören bütün yırtıcı hayvanlar, karşısında düşüp ölürler. Hepsi onun ağlamasına ağlar, bir kısmı da dermansız, takatsiz bir hale düşüp ölür gider. Onun bu ölüm günü acayip bir gündür. Gönüller yakan feryadından âdeta gönüllerden kanlar damlar. Nihayet bir soluk ömrü kalınca şiddetle kanatlarını çırpar . Kanadından bir kıvılcım sıçrar, alev alır ateşlenir. O ateş çevresindeki çalı çırpıyı tutuşturur; bu suretle tamamiyle yanıp gider. Külde bir zerre bile ateş kalmyınca o külden başka bir kaknÜs kuşu meydana gelir. Hiç kimseye böyle bir şey nasip olur mu? Öldükten sonra doğsun yahut doğursun! **
  3 ... yasak merve
 3. 3.
  küçük iskender'in, sertab erener tarafından "yara" adıyla yorumlanmı$ $iiridir.
  1 ... ceviz agaci
 4. 4.
  bünyesinden birçok güzel yazarın kitap çıkardığı yayınevidir. http://www.kaknus.com.tr/
  1 ... akustikcinayet